RAWICZ.8log.pl | Strona: 19.html

Temat: pomocy - KOD UBEZPIECZENIA OSOBY NA URLOPIE WYCHOWA
" />Jaki kod ubezpieczenia nalezy wpisac w przypadku osoby z grupa inwalidzka przebywajacej na urlop[ie wychowawczym z prawem do zasiłku. Dotychczas w RCA wpisywałam kod 121121, podstawy emerytal i rentowego robiłam zerowe (osoba ta posiada inny tytul rodzacy ubezpieczenie -renta) W IIcz. wykazywałam jej zasiłek wychowawczy. Nowy platnik 6,01,001 wyrzuca mi to jako bład." osoba z takim kodem ubezpieczenia nie ma prawa do zasilku wychowawczego" Orientowałam sie w zusie i wiem ze nie zaszły zadne zmiany w tej kwestii, zasilek sie nalezy. Gdy akceptuje RCA z błędem , nie uwzglednia mi tego zasilku w DRA. Jakiego kodu powinnam uzyc, bo wykazac kwote tego zasiłku gdzieś musze.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9902Temat: kody ubezpieczeń
" />osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym podjęła pracę w innej firmie, z jakim kodem tytułu ubezpieczeń mam wykazywać tą osobę na druku RCX i z jakim kodem na druku RSA, ponoć od momentu podjęcia pracy w innej firmie powinnam zmienić kody?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27487


Temat: wychowaczy a kody ZUS
" />z jakim kodem zglasza się do ubezpieczeń osobę przebywającą na urlopie wychowawczym i pobierającą dodatek z wychowawczy? Jakie kody na RSA i RCA, jaki kod przerwy? czy w przypadku nie otrzymywania dodatku wychowawczego kody sa inne?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28450


Temat: Wychowawczy i macierzyński
Specjalista od płac, Pan Krzysztof rozpracował urlop wychowawczy i macierzyński. Poniżej przekazuję jego procedury.

URLOP WYCHOWAWCZY

Dla celów umieszczenia w RCA i deklaracji DRA kwot dotyczących osób przebywających na urlopie wychowawczym należy:

1.skonfigurować dla tego celu odpowiednie składniki płacowe:
podstawa dla emer. i rent. przykładowa definicja
iif(DniAbs('Y'),Stala('KSP')-(Stala('KSP')/Dnikal())*(DniKal()-DniAbs('Y')),0)
Pozostałe składniki to: podstawa do zdrowotnego np : iif(DniAbs('Y'),Stala('KSP'),0)
definicję składek podaję przykładowo rentowa iif(Kariera('CZYRENT'),PODSPW*((Stala('FRz',.T.)+Stala('FRp',.T.))/100),0)

2.do składników płacowych należy przyporządkować TYP, który połączy tabelę składnik z odpowiednią kolumną w tabeli PLCMSC czyli ”WYNAGRODZENIA”
3.w kodach absencji należy ustawić kod ubezpieczenia (121100)
4.wprowadzić okres wychowawczego w każdym m-cu osobno w absencji.
Zasada wprowadzania absencji w obrębie miesiąca porządkuje wpisy i umożliwia prawidłowy eksport do raportów ZUS.

MACIERZYŃSKI
Raport RSA jest tworzony standardowo w zależności od tego, czy zakład pracy jest upoważniony do wypłaty tego zasiłku , czy nie.

Firma upoważniona.
Dla celów umieszczenia w RCA i deklaracji DRA kwot dotyczących osób przebywających na zasiłku macierzyńskim należy:
1.skonfigurować dla tego celu odpowiednie składniki płacowe:
kwota zasiłku macierzyńskiego i jednocześnie podstawa dla emer. i rent. przykładowa definicja ZASMAC
DniAbsKw('K')-formula zwraca kwotę z Absencji dla kodu ‟K”
Pozostałe składniki to: rentowa ; można przedefiniować składnik wspólny dla WYCHOWAWCZEGO i MACIERZYŃSKIEGO
iif(Kariera('CZYRENT'),round(PODSPW*((Stala('FRz',.T.)+Stala('FRp',.T.))/100),2)+round(ZASMAC*((Stala('FRz',.T.)+Stala('FRp',.T.))/100),2),0)
w kodach absencji należy ustawić kod ubezpieczenia (124000)
Wartość składnika ZASMAC jest wyliczana na podstawie kalkulacji ABSENCJA->Z3 może także być wprowadzany ‟z ręki”. Z reki również można wprowadzać wartości do kalkulacji Z3.

Słówko ode mnie
Po dogrywce można sobie skopiować pliki z ustawieniami domyślnymi:
- typy składników BRPROGRAMYHELPSKLTYP.dbf do BRBAZY
- definicje eksportu do płacznika BRPROGRAMYHELPUS*.dbf do BRBAZY
(trzeba usunąć z BRBAZY odpowiednie indeksy, czyli SKLTYP.cdx i ZUS*.cdx)
(gwiazdka * oznacza dowolne znaki, czyli tutaj chodzi o wszystkie pliki zaczynające się znakami "ZUS")
- funkcja Stala('KSP') odczytuje stałą miesięczną "kwota świadczenia pielęgnacyjnego", która jest dostępna po dogrywce

Dziękuję Krzysiu
Źródło: vatowiec.pl/forum/viewtopic.php?t=94


Temat: ZUS na urlopach macierzńskich i wychowawczych-urlop ojcowski
Dla pracownicy będącej na urlopie macierzyńskim dokumenty zus powinny być wypełnione w następujący sposób:

1. Urlop macierzyński

W zakładzie uprawnionym do wypłatych zasiłków ZUS
- na RSA wpisujemy z kodem 0110 00 ( o ile nie ma emerytury lub renty ) kod nieobecności 311 - okres przerwy - urlopu oraz liczbę dni i kwotę zasiłku macierzyńskiego wypłaconą w danym miesiącu.
- na RCA wpisujemy z kodem 1240 00 podstawe składek emerytalno renotwych (pole 04). Podstawą jest kwota zasiłku macierzyńskiego - ta sama która została wpisana na RSA. W składkach emerytalnych (pole 11)płatnika wpisujemy 19,52% czyli to co przy normalnym ubezpieczeniu płaci zakład i pracownik. Analogicznie składka rentowa - 6% czyli i zakład i pracownik(pole 12).
W podstawy na ub. chorobowe i wypadkowe (pole 05) oraz na zdrowotne (pole 06) wpisujemy 0 - te składki nie są naliczane.
- na DRA sumę składek emerytalnych od macierzyńskiego wpisujemy w pole 10 a rentowe 11.
Kwoty te są tylko wykazywane, nie obciążają zakładu - budżet państwa te składki ma opłacić.

W zakładzie bez prawa do wypłaty zasiłków ZUS
- na RSA wpisujemy z kodem 0110 00 ( o ile nie ma emerytury lub renty ) okres przerwy - urlopu. W pole liczba dni wpisujemy 0.
- na RCA osoby takiej nie wykazujemy, choć ostatnio pojawiła się inforamcja z ZUS, że osoba taka powinna być wykazana z kodem 011000 i składkami zerowymi.
- na DRA nie ma wpływu taki zasiłek.

1. Urlop wychowawczy

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach
wychowawczych od 1 stycznia 2002 r. do 30 kwietnia 2004 r. stanowiła kwota odpowiadająca
wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej. Natomiast za okres od 1 maja 2004 r. była to
kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, tj. kwota 420 zł. Natomiast w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31
grudnia 2011r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu
przebywania na urlopie wychowawczym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w
danym roku kalendarzowym ustalona zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010r. wynosi 1317,00 zł

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach
wychowawczych podlegających z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu stanowi od 1 maja 2004 r.
kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych. Od 1 listopada 2009r. zmianie uległa wysokość kwoty
świadczenia pielęgnacyjnego i wynosi 520 zł miesięcznie
W okresie do 30 kwietnia 2004 r. podstawa ta była zróżnicowana i odpowiadała:
Poradnik: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na
urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński
Ĭ‚ˇ dla osób pobierających zasiłek wychowawczy - wysokości pobieranego zasiłku
wychowawczego,
Ĭ‚ˇ dla osób niepobierających zasiłku wychowawczego - wysokości zasiłku stałego z pomocy
społecznej.
Składka jest miesięczna i niepodzielna, zatem ustalając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne za dany miesiąc rozliczeniowy nie stosuje się zasady proporcjonalnego jej zmniejszania
w stosunku do okresu podlegania temu ubezpieczeniu.

Jak wypełniamy dokumenty do ZUS
- na RSA z kodem tytułu 01 10 00 i kodem świadczenia/przerwy 121 za okres nieobecności
- na RCA z kodem 12 11 xx - w którym wykaże podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie minimalnego wynagrodzenia czyli 1317
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne (w pełnej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego, tj. 520 zł oraz
składkę na ubezpieczenie zdrowotne.).

źródło http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad7.pdf
Źródło: ksiegowoscbudzetowa.pl/viewtopic.php?t=26